Контакт

kontaktЕТНО КУЋА ДИНАР

Димитрија Туцовића 82, 26300 Вршац

Телефон: 013 / 830 024

Радно време: од 12 до 24 часа

Резервације: од 8 часова

 

(Одзумирајте да бисте видели тренутну температуру)